Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010


 • Γιατί η δουλειά που γίνεται στα φροντιστήρια
  Δεν γίνεται στο Λύκειο ?

  Απαντήσεις ή σχόλια πάνω στο κεντρικό αυτό ερώτημα και στην ανάλυσή του σε ειδικότερες ερωτήσεις που παρατίθενται παρακάτω, θα με διευκόλυναν να αποσαφηνίσω το πεδίο για ένα εκτενέστερο σχετικό κείμενο που προσπαθώ να γράψω.

  Τα συμφραζόμενα του ερωτήματος διατυπώνονται με την εξής υπόθεση εργασίας: «Αν οι πανελλήνιες εξετάσεις είναι ο πρέπων τρόπος για την διαπίστωση της ικανότητας των υποψηφίων να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν πανεπιστημιακές σπουδές, τότε το Λύκειο οφείλει να προετοιμάζει τους αποφοίτους του και για τον σκοπό αυτό. Αν συνέβαινε αυτό, τότε σε τι θα χρησίμευαν τα φροντιστήρια;»

  * Δεν μπορεί γίνει εκεί ?
  * Δεν πρέπει να γίνει εκεί ?
  * Κάποια κατεστημένα συμφέροντα δεν αφήνουν να γίνει εκεί ?
  Κάτι άλλο συμβαίνει ?